Copyright © 2014 UMKO
umko@umko.sk
Návrat na úvodnú stránku
Ploty STYLE vychádzajú zo základnej rady KLASIK, na ktorú je možné aplikovať rôzne ozdobné prvky. Ozdobné prvky možno aplikovať do vrchných, spodných a stredných častí plotového poľa. Vo vrchnej časti plotového poľa možno ozdobné prvky aplikovať aj smerom dovnútra.
Umiestnenie ozdobných prvkov do vrchnej a spodnej časti plotového poľa.